1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em có về Tam Cốc

Cuộn trang

[Em] Chiều [Am] về Tam Cốc quê [Em] tôi, nước [D] xanh, xanh tận [Em] chân trời Thuyền [Bm] ai mờ trong bóng [G] núi, lững [Bm] lờ, lững lờ mây [Em] trôi Ninh [Bm] Bình, Ninh Bình [C] ơi, nơi đất [D] thiêng sông núi bao [Em] đời Nơi vua [Am] Đinh, vua Lê dựng [Em] nước, bến Vân [Bm] Sàng, ân tình quê [Em] tôi Ninh [Bm] Bình...quê mình [C] ơi, sông Đáy trong [D] xanh Thúy Sơn cao vời [G] vợi Mênh mông [Am] chiều, mênh mông [Em] nước, em có [Bm] về, có về Tam [D] Cốc quê [Em] tôi Ai đẽo [Em] đá để thành Tam [C] Cốc Ai khơi [Bm] nguồn để nước trong [G] ngần Ai đắp [Em] bến để thuyền em xuôi [Am] ngược Mình quen [Bm] nhau Tam Cốc, Ninh [Em] Bình Hãy ở [Bm] lại ở lại làm dâu quê [C] anh, có dòng [D] sông xanh có núi chập [G] trùng Hãy ở [Em] lại làm dâu em [D] nhé, mình đi [Bm] chơi Tam Cốc những ngày [Em] xanh Hãy ở [Am] lại cùng anh em [Em] nhé, miền quê [D] anh Tam Cốc Ninh [Bm] Bình yêu [Em] thương

Video hướng dẫn