1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em có yêu anh không

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Am] [Dm] 1. [Bb] Em có yêu anh [C] không Trả lời anh [Am] đi khi anh còn ở [Dm] đây Không [Bb] yêu xin em cứ nói [C] ra Để cho anh [Am] biết em không cần anh [Dm] đâu. 2. [Bb] Em cần suy nghĩ [C] gì Về những ngày [Am] tháng khi anh còn bên [Dm] em Có [Bb] lẽ chưa quá lớn đối với [C] em Hay là anh [Am] bước đi em [Dm] nhé. ĐK: Nếu một ngày nào [Bb] đó anh sẽ cất bước ra [C] đi Thì em có nhìn [Am] theo mà khóc một lần vì [Dm] anh Để anh cảm [Bb] thấy trái tim em không vô [C] tâm như anh nghĩ Để cho [Am] anh cảm giác em ở [Dm] bên. Thì đừng buông tay em [Bb] nhé trước mắt em đã [C] có anh Để anh dìu bước [Am] em đi trên con đường [Dm] yêu Hãy nắm lấy tay [Bb] anh hãy níu lấy chân [C] anh em nhé Để cảm [Am] giác mãi mãi ta gần [Dm] nhau.

Video hướng dẫn