1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em còn nhớ hay em đã quên

Cuộn trang

Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? Nhớ Sài [F] gòn mưa rồi chợt [C] nắng Nhớ phố xưa [Dm] quen biết tên bàn [E7] chân Nhớ đèn [F] đường từng đêm thao [Dm] thức Sáng che [Am] em vòm lá me [E7] xanh Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? Bên hàng [F] xóm đôi khi ghé [C] thăm Có hai [G] mùa vẫn đi [F] về [E7] Có con [Dm] đường [E7] nằm nghe nắng [Am] mưa Em ra [A] đi nơi này vẫn thế Lá vẫn [D] xanh trên con đường [A] nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ [D] ru Có tiếng em [E] thơ Có chút nắng [D] trong [A] tiếng gà [E7] trưa Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? Nhớ đường [F] dài qua cầu lại [C] nối Nhớ những con [Dm] kênh nối hai giòng [E7] sông Nhớ ngựa [F] thồ ngoại ô xa [Dm] vắng Nỗi xôn [Am] xao hàng quán đêm [E7] đêm Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? Trong lòng [F] phố mưa đêm trói [C] chân Dưới hiên [G] nhà nước dâng [F] tràn [E7] Phố bỗng [Dm][E7] dòng sông uốn [Am] quanh Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? Nhớ Sài [F] gòn những chiều ngợp [C] gió Lá hát như [Dm] mưa suốt con đường [E7] đi Có mặt [F] đường vàng hoa như [Dm] gấm Có không [Am] gian màu áo bay [E7] lên Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? Khi chiều [F] xuống bên sông nước [C] lên Én nô [G] đùa giữa phố [F] nhà [E7] Có nắng [Dm] vàng [E7] lạc trên lối [Am] đi Em ra [A] đi nơi này vẫn thế Vẫn có [D] em trong tim của [A] mẹ Thành phố vẫn có những ước [D] mơ Vẫn sống thiết [E7] tha Vẫn lấp lánh [D] hoa [A] trên đường [E7] đi Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? Nhớ Sài [F] gòn những chiều gặp [C] gỡ Nhớ món ăn [Dm] quen nhớ ly chè [E7] thơm Nhớ bạn [Dm] bè chào nhau quen [E7] tiếng Phố em [Dm] qua gạch ngói quen [Am] tên Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? Quê nhà [F] đó bao năm có [C] em Có bóng [G] dừa có câu [F][E] Có con [Dm] đò [E7] chở mưa nắng [Am] đi Em còn [E7] nhớ hay em đã [A] quên ?

Video hướng dẫn