1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em còn yêu anh

Cuộn trang

Em còn yêu [Am] anh còn [C] yêu anh Cây còn [Dm] xanh còn tươi đầy kỉ [E] niệm Mái trường xưa mỗi mùa phượng [Am] đến Ve còn kêu [E] vang, ve còn kêu [Am] vang Đường ta [F] đi vẫn 2 hàng lá [Am] biếc Có 2 [C] hàng nước mắt khóc rưng [E] rưng Nơi em [Dm] về nghe lạnh bốn mùa [Am] đông Cho hồn [E] anh đủ bốn mùa rét [Am] mướt Ta đã xa [Dm] nhau như đời xa cõi [F] chết Có bao [Dm] giờ ta [F] thấy lại nhau [Am] không [C] Thư em nói với anh cây xanh nói với anh Bằng [F] những lời tha [Am] thiết Mùa [G] hè nói với [F] anh Phượng [C] đỏ nói với [E] anh bằng những vết thương [Am] Ôi cái lạnh đêm [E] hè cái lạnh xa người bây giờ tôi mới [Am] biết Có nhiều [Dm] khi một người [E] đi mà như mất thiên [Am] đường [C] Sông sâu nói với anh đêm thâu nói với anh Tình [F] vẫn còn chưa [Am] hết Tuổi [G] trẻ nói với [F] anh Mặt [C] trời nói với [E] anh bằng tiếng xót thương Ta đã xa [Dm] nhau như trời xa [Am] đất Có bao [E] giờ còn có bao giờ ta thấy lại nhau [Am] không

Video hướng dẫn