1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đã cho tôi bầu trời

Cuộn trang

Em sẽ cho [C] tôi, [E7] cho tôi một [Am] đời [G7] Em sẽ cho [C] tôi, [D7] cho tôi một [G] ngày [G7] Từ chiều [C] nay [E7] em nên lặng lẽ [Am] tới. [G7] Em sẽ cho [C] tôi,[E7] cho tôi vạn [Am] lời [G7] Em sẽ cho [C] tôi, [D7] cho tôi vạn [G] ngày [G7] Từ chiều [C] nay [Dm] ngồi cạnh đây với [G] tôi. [G7] Em đã cho [C] tôi [E7] quên đi muộn [Am] phiền [G7] Em đã cho [C] tôi [D7] thêm bao ngày [G] buồn [A7] Vì chiều [Dm] nay [G7] em muôn đời nằm [C] xuống. [G7] Em đã cho [C] tôi, [E7] cho tôi bầu [Am] trời [G7] Em đã cho [C] tôi [D7] yêu thêm loài [G] người [G7] Vì từ [Dm] đây [G] tôi có em đời [C] đời [A7] Vì từ [Dm] đây [G7] thôi xót xa chờ [C] đợi [A7] Vì từ [Dm] đây [G7] không có ai phụ [C] người.

Video hướng dẫn