1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đã cho tôi bầu trời

Trịnh Công Sơn
Em đã cho tôi bầu trời
Nguồn: hopamviet.com