1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đang ở đâu

Cuộn trang

Em đang ở [Em] đâu, bây giờ em đang ở [Am] đâu Để vườn hoang [C] vắng, trắng bông [Em] cau Ngàn lau che kín đường ra [C] bến, Lay lắt bờ [B7] sông mấy chân [Em] cầu. Em đang ở [Em] đâu, bây giờ em đang ở [Am] đâu Nắng còn vương [Em] vấn lúc qua cầu. Mây có đi [G] về trên mắt [Em] biếc, Gió còn hòa [B7] điệu lý thương [Em] nhau. Em đang ở [G] đâu, bây [Em] giờ em đang ở [C] đâu Ví bằng hóa [E] đá để bên [Em] nhau. Em đang ở [Am] đâu, bây [Em] giờ em đang ở [B7] đâu Trái tim anh [Em] xẻ thành trăm mảnh, Nối bến bờ [G] xa mấy nhịp [Em] cầu, Nối bến bờ [Am] xa [B7] đón em [Em] về.

Video hướng dẫn