1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đến thăm anh đêm 30

Cuộn trang

Em đến thăm anh đêm ba [Em] mươi Còn đêm nào vui bằng đêm ba [C] mươi Anh [Em7] nói với người phu quét [Am] đường Xin chiếc lá [B7] vàng làm bằng chứng yêu [Em] em Tay em lạnh để [G] cho tình mình ấm Môi em [Am] mềm cho [B7] giấc ngủ em [Em] thơm Sao giao [G] thừa xanh trong đôi mắt [B7] ngoan Trời sắp [Em] Tết hay [Am] lòng mình đang [Em] Tết Tháng ngày đã [G] trôi qua tình đã [Am] phôi pha, người khuất [B7] xa Chỉ còn chút hương [Am] xưa rồi cũng [G] phong ba rụng cùng [B7] mùa Dòng sông [Em] đêm hồn đen sâu thao thức Ngàn vì sao [C] mọc hay lệ khóc [B7] nhau Đá [Am] buồn chết theo [G] sau ngày vực [Am] sâu Rớt [Em] hoài xuống hư [B7] không cuộc [Em] tình đau

Video hướng dẫn