1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đến thăm anh một chiều mưa

Cuộn trang

Em đến [C] thăm anh một chiều đông Em đến [F] thăm anh một chiều [Dm] mưa Mưa [C] dầm dề, đường [Dm] trơn ướt tiêu điều [G7] Em đến [C] thăm anh người em [F] gái tà [Dm] áo hương [G7] nồng Mắt huyền [C] trìu mến sưởi [Dm] ấm lòng [G7] anh Em đến [C] thăm anh chiều đông [F] giá Em đến thăm anh trời mưa [Dm] gió Đường [G7] xa lạnh [C] lùng [Dm] Mặt nhìn mặt, cầm [F] tay bâng khuâng không nói một câu [C] Lời nghẹn ngào, hồn [F] anh như say như ngây, vì đâu [G] Gió đưa cánh chim trời, [F] đó đây cách [Dm] xa vời [C] Chiều vui mưa nặng [G7] cánh Khá thương kiếp [C] bềnh bồng, [F] dẫu khắng khít [Dm] đôi lòng [C] Chiều nào em xa [G7] anh [C] Có hay lúc [Dm] em về, [F] gót chân bước [C] reo âm thầm Trên đường một mình ngoài [F] mưa, mưa như mưa trong lòng anh [Dm] Lòng bồi hồi nhìn [F] theo chân em chìm trong ngàn xanh Ta ước [C] mơ một chiều thêu [F] nắng Em đến chơi quên niềm cay [Dm] đắng và [G7] quên đường [C] về

Video hướng dẫn