1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đến từ nghìn xưa

Cuộn trang

[E] Tôi vẫn nhìn thấy [E] em Giữa đám đông xa [B7] lạ Vì em mang trong [A] mắt [B7] Nỗi yêu đời thiết [E] tha [E] Tôi vẫn nhìn thấy em Giữa đám dông xa [B7] lạ Vì trong đôi mắt [F#m] đó [B7] Có quê hương bạn [E][A] Em đã đến [B7] giữa quê [E] hương [F#m] Có những nghìn năm xưa [A] Hoá thân em bây [E] giờ Nên [E] tôi vẫn nhìn thấy em Giữa đám đông xa [B7] lạ Vì em như chim [A] trắng [B7] Giữa trống đồng bước ra Tôi vẫn nhìn thấy [E] em Giữa đám đông xa [B7] lạ Vì em như hoa [A][B7] Giữa thiên nhiên hiền [E] hòa

Video hướng dẫn