1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đến từ nghìn xưa

Trịnh Công Sơn
Em đến từ nghìn xưa
Nguồn: hopamviet.com