1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đi bỏ lại con đường

Cuộn trang

[Am] Bỏ mặc căn [Dm] nhà, bỏ mặc [Am] tôi Bỏ mặc nơi [Dm] đây, bỏ mặc [Am] người Bỏ trăm năm [E] sau, ngàn năm [C] nữa Bỏ mặc tôi [G] là, tôi là [Am] ai Em [A] đi bỏ lại con [C#m] đường Bờ xa cỏ [D] dại, vô [B7] thường nhớ [E7] em Ra đi, em [A] đi bỏ lại dặm [Bm] trường Ngàn dâu cô [A] quạnh, muôn trùng nhớ [E7] thêm Bỏ mặc đêm [Dm] dài, bỏ mặc [Am] tôi Bỏ mặc gian [Dm] nan, bỏ mặc [Am] người Bỏ xa xôi [E] yêu và gần [C] gũi Bỏ mặc tôi [G] buồn giữa cuộc [Am] vui Bỏ mặc mưa [Dm] về, bỏ chiều [Am] phai Bỏ mặc hư [Dm] vô, bỏ ngậm [Am] ngùi Bỏ đêm chưa [E] qua, ngày chưa [C] tới Bỏ mặc tay [G] buồn không bàn [Am] tay Em [A] đi bỏ lại con [C#m] đường Bờ xa cỏ [D] dại, vô [B7] thường nhớ [E7] em Ra đi, em [A] đi bỏ lại dậm [Bm] trường Ngàn dâu cô [A] quạnh, muôn trùng nhớ [E7] thêm Bỏ mặc vui [Dm] buồn, bỏ mặc [Am] ai Bỏ mặc không [Dm] chăn, bỏ mặc [Am] người Bỏ tôi hoang [E] vu và nhỏ [C] bé Bỏ mặc tôi [Dm] ngồi giữa đời [Am] tôi

Video hướng dẫn