1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đi chùa Hương

Cuộn trang

Hôm [Dm] qua em đi chùa Hương Hoa [F] cỏ còn mờ hơi sương Cùng thầy [C] mẹ em quấn [Am] đầu soi [Dm] gương. Nho [Dm] nhỏ cái đuôi gà [F] cao Em [Gm] đeo dải yếm [Bb] đào Quần [C] lĩnh, áo the [Am] mới Tay em [C] cầm chiếc nón quai [Dm] thao Chân em [C] đi đôi [Am] guốc cao [Dm] cao. Đò [Dm] đi qua bến đục Mọi người ngắm nhìn em Thẹn [C] thùng em khẽ nói Tuổi bây [Am] giờ mới tròn mười [Dm] lăm Em hãy [C] còn bé [A7] lắm (chứ) mấy anh kia [Dm] ơi. Giờ [Dm] đi qua sông này Mọi người ngắm nhìn em Thẹn [C] thùng em khẽ nói Nam [Am] mô a di [Dm] đà Nam [C][Am] a di [Dm] đà.

Video hướng dẫn