1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đi trên cỏ non

Bắc Sơn
Em đi trên cỏ non Em đi trên cỏ non
Nguồn: hopamviet.com