1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đi trong chiều

Cuộn trang

1. Em đi qua [Em] cầu có gió bay theo Thổi bùng khăn [Am] tang trắng giữa khung [Em] chiều Em đi qua [Em] cầu có lá xôn xao Một dòng sông [Am] sâu chở hồn thương [Em] đau ĐK: Em đi qua [Em] cầu chở chiều trên [C] vai Ngậm buồn trên [D] môi trái tim đã [B7] hoài Một người nằm [D] xuống một người nơi [Em] đây Em đi qua cầu một hồn mây [C] bay Em đi trong [B7] chiều một đời khôn nguôi Một đời riêng [D] ai mong [Em] ai 2. Em đi qua [Em] cầu tiếng súng vang theo Làng mạc quê [Am] hương có dáng buồn [Em] rầu Em đi qua [Em] cầu có gió hiu hiu Thổi lòng em [Am] xa đến mãi nơi [Em] nào

Video hướng dẫn