1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đi xem hội trăng rằm

Cuộn trang

1. Nhân [F] gian xem hội trăng [Am] tròn Trăng [Gm] tròn mười sáu thật [C] to Người [Gm] ta đi đứng thật [C] đông Ðêm nay là hội trăng tròn. Em [F] đi xem hội trăng [Am] tròn Áo [Gm] quần hài gấm bảnh [C] bao Nhìn [Gm] lên trên trời ông [C] trăng Soi lên bóng em nằm [F] nghiêng. ĐK: Ông trăng í a nằm [Gm] nghiêng Ông [C] trăng í a nằm [F] nghiêng Í [Dm] a í a nằm [Gm] nghiêng Nhân [C] gian í a nằm [F] nghiêng. 2. Em [F] đi em lạc lối [Am] về Giữa [Gm] đường gặp mấy chàng [C] trai Hỏi [Gm] thăm con đường nhà [C] em Quen ra hoá ra gần nhà. Theo [F] nhau đi tìm lối [Am] về Trăng [Gm] tròn thật sáng đằng [C] sau Vầng ]Gm] trăng khoác em áo [C] nguyệt Soi lên bóng em nằm [F] nghiêng.

Video hướng dẫn