highlight chords
1. Nhân [F] gian xem hội trăng [Am] tròn
Trăng [Gm] tròn mười sáu thật [C] to
Người [Gm] ta đi đứng thật [C] đông
Ðêm nay là hội trăng tròn.

Em [F] đi xem hội trăng [Am] tròn
Áo [Gm] quần hài gấm bảnh [C] bao
Nhìn [Gm] lên trên trời ông [C] trăng 
Soi lên bóng em nằm [F] nghiêng.

ĐK:
Ông trăng í a nằm [Gm] nghiêng
Ông [C] trăng í a nằm [F] nghiêng
Í [Dm] a í a nằm [Gm] nghiêng
Nhân [C] gian í a nằm [F] nghiêng.

2. Em [F] đi em lạc lối [Am] về
Giữa [Gm] đường gặp mấy chàng [C] trai
Hỏi [Gm] thăm con đường nhà [C] em
Quen ra hoá ra gần nhà.

Theo [F] nhau đi tìm lối [Am] về
Trăng [Gm] tròn thật sáng đằng [C] sau
Vầng ]Gm] trăng khoác em áo [C] nguyệt
Soi lên bóng em nằm [F] nghiêng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đi xem hội trăng rằm

Nguyễn Nghị
1. Nhân [F] gian xem hội trăng [Am] tròn
Trăng [Gm] tròn mười sáu thật [C] to
Người [Gm] ta đi đứng thật [C] đông
Ðêm nay là hội trăng tròn.

Em [F] đi xem hội trăng [Am] tròn
Áo [Gm] quần hài gấm bảnh [C] bao
Nhìn [Gm] lên trên trời ông [C] trăng 
Soi lên bóng em nằm [F] nghiêng.

ĐK:
Ông trăng í a nằm [Gm] nghiêng
Ông [C] trăng í a nằm [F] nghiêng
Í [Dm] a í a nằm [Gm] nghiêng
Nhân [C] gian í a nằm [F] nghiêng.

2. Em [F] đi em lạc lối [Am] về
Giữa [Gm] đường gặp mấy chàng [C] trai
Hỏi [Gm] thăm con đường nhà [C] em
Quen ra hoá ra gần nhà.

Theo [F] nhau đi tìm lối [Am] về
Trăng [Gm] tròn thật sáng đằng [C] sau
Vầng ]Gm] trăng khoác em áo [C] nguyệt
Soi lên bóng em nằm [F] nghiêng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn