1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em đừng có nghe

Cuộn trang

Đừng nghe ai [Em] nói mà giận để tâm Đừng nghe nhé lính hoa Gia [G] Long Đời ta chỉ [Em] biết có [G] nhau nên khi vào [Em] lính xuống tàu Buông neo thật [A] sâu tối ngày thề không đi [B] đâu. Hải quân sông [Em] nước cuộc đời bấp bênh Tình em trọn gói vào cuộc hành [G] trình Đại dương vượt [Em] sóng nước [G] êm phong ba nổi [Em] gió khó chìm Nhưng khi về [B] bến anh đắm trong say [Em] mềm. Tàu lắc lư đi giai nhân theo [G] anh Đùa [A] đấy sao đêm lung linh trên [G] anh Quên [B] đi là lính có [Em] lúc say tình Khi [B] em xa anh nhưng nhưng [Em] nhưng Ấy vẫn chung tình cùng anh yêu [Em] dấu Đừng giận đừng hờn mà phai màu má hồng anh yêu [G] hơn Lời thiên hạ [Em] nói chớ [G] nghe xa em một [Em] bước muốn về Không tin thì [B] đây có ánh trăng xin [Em] thề. Đừng nghe ai [Em] nói mà giận để tâm Đừng nghe nhé lính hoa Gia [G] Long Đời ta chỉ [Em] biết có [G] nhau nên khi vào [Em] lính xuống tàu Buông neo thật [A] sâu tối ngày thề không đi [B] đâu. Chẳng nghe ai [Em] nói chẳng thèm bực mình Vì em thừa biết ngàn lần [G] hành Một hai là [Em] yêu có [G] em ra khơi là [Em] hết nhớ liền Trong bao la [B] biển ai biết đâu mà [Em] phiền. Ấy vẫn chung tình cùng anh yêu [Em] dấu Đừng giận đừng hờn mà phai màu má hồng anh yêu [G] hơn Lời thiên hạ [Em] nói chớ [G] nghe xa em một [Em] bước muốn về Không tin thì [B] đây có ánh trăng xin [Em] thề.

Video hướng dẫn