1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Duyên Quê

Cuộn trang

tone gốc Em (song ca) 
 
Em gái vườn [Em] quê cuộc đời trong trắng 
Dầm mưa dãi [G] nắng mà em biết yêu trăng [Bm] đẹp ngày [Em] rằm 
Anh biết mặt [D] em một chiều bên [G] thềm 
Giọng hò êm [Bm] đềm và đôi mắt em lóng lánh sau [Em] rèm. 
 
Ai hát ngoài [Em] ao chung ngồi giặt áo 
Giọng hò êm [G] quá mà anh ngỡ ai rót [Bm] mật vào [Em] lòng 
Anh cuốc vườn [D] sau mặt trời trên [G] đầu 
Ruộng vườn lên [B] màu vì em ước mong đây đó chung [Em] lòng. 
 
ĐK: 
[A] Gió xao ao [E] bèo anh thương [A] em không kể là giàu [E] nghèo 
Miễn rằng tình đặng sơn [A] keo núi cao anh cũng [E] trèo 
Sông sâu anh cũng [Bm] lội vạn đèo em cũng [A] qua. 
 
Gió lay cành đa anh thương anh thương em thật [E] thà 
[A] Mưa lay hoa [E] cà da em quá mặn [Bm] mà 
Và thương bao giọt mồ [E] hôi đẹp má mặn [A] môi. 
 
Dăm miếng trầu [Em] cay một buồng cau trắng 
Một buồng cau [G] trắng mà duyên đôi ta nên [Bm] vợ thành [Em] chồng 
Một túp lều [D] tranh một vầng trăng [G] tròn 
Một vầng trăng [Bm] tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ [Em] lòng. 
 
Cho đến ngày [Em] mai dù mưa hay nắng 
Lòng ta vẫn [G] thắng mà đôi chúng ta xây [Bm] dựng đời [Em] này 
Ta có bàn [D] tay một tình yêu [G] này 
Một đời sum [Bm] vầy thì đâu khó chi lấp biển vá [Em] trời.

Video hướng dẫn