Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em Giấu Anh Điều Gì

Cuộn trang

Capo 1 chơi Dm 
tone hiện tại : [Dm] 
Điệu Blue 

Nhiều [Bb] khi muốn đi thật [C] xa xôi 
Bên em chẳng [Am] cách rời ta đi đến cuối cuộc [Dm] đời 
[Bb] sao lại khó quá em [C] ơi 
Thời gian đã thay [Am] đổi hơi ấm không còn dành [Dm] riêng một người. 
 
Chuyện tình [Bb] yêu nào ai biết trước mai sau thế [C] nào 
Từng hẹn [Am] em cùng nhau ta sống đến [Dm] trắng mái đầu 
Thế nhưng ngày [Bb] qua chẳng ai giận [C] ai 
Mà sao [Am] cứ xa nhau cứ u [Dm] hoài 
Lặng [Gm] lẽ cho nhau hai [Am] lối đi [Dm] vô cùng. 
 
ĐK: 
Thời gian [Bb] xa cách nhau [C] em giấu anh điều [Dm][Am] 
Tình yêu [Bb] đang ấm êm [C] sao nói câu dừng [Am] đi 
Mùa đông [Bb] không có anh [C] nhưng nắng xanh bên [Am] em ấm mỗi [Dm] ngày 
Nếu yêu dễ [Gm] dàng thì [Am] xa cũng thế phải [Dm] không. 
 
Rồi khi [Bb] không có em [C] anh phải sống thế [Dm] nào [Am] 
Chỉ là [Bb] đau chút thôi [C] sao khó phai người [Am] ơi 
Từ nay [Bb] em hãy vui [C] giữ lấy yêu thương [Am] em đã đánh [Dm] đổi 
Quên hết [Gm] đi anh [Am] nghĩ em làm được [Dm] thôi. 
... 
Chuyện tình [Bb] yêu nào ai biết trước mai sau thế [C] nào 
Từng hẹn [Am] em cùng nhau ta sống đến [Dm] trắng mái đầu 
Thế nhưng ngày [Bb] qua chẳng ai giận [C] ai 
Mà sao [Am] cứ xa nhau cứ u [Dm] hoài 
Lặng [Gm] lẽ cho nhau hai [Am] lối đi [Dm] vô cùng.