1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hãy ngủ đi

Cuộn trang

Rừng đã [Am] cháy và rừng đã [C] héo, [E7] em hãy ngủ [Am] đi Rừng đã [Dm] khô và rừng đã [G] tàn, [Em7] em hãy ngủ [Am] đi. Ngủ đi [Am] em, đôi [F] môi lửa [E] cháy [G7] Ngủ đi [C] em, mi [Dm] cong [E7] cỏ [Am] mượt [G7] Ngủ đi [C] em, tay [E7] xanh ngà [Am] ngọc Ngủ đi [G] em, tóc [E7] gió thôi [Am] bay. [E7] Đời đã [Am] khép và ngày đã [C] tắt, [E7] em hãy ngủ [Am] đi Đời mãi [Dm] đêm và ngày mãi [G] buồn, [Em7] em hãy ngủ [Am] đi. Đồi đứng [Am] ngóng và đồi thắp [C] nắng, [E7] em hãy ngủ [Am] đi Mặt đất [Dm] im, mặt trời cúi [G] nhìn, [Em7] em hãy ngủ [Am] đi. Ngủ đi [Am] em, đôi [F] vai lụa [E] mát [G7] Ngủ đi [C] em, da [Dm] thơm [E7] quả [Am] ngọt [G7] Ngủ đi [C] em, tay [E7] thôi mời [Am] mọc Ngủ đi [G] em, trong [E7] tiếng ru [Am] êm. [E7] Đời đã [Am] khép và ngày đã [C] tắt, [E7] em hãy ngủ [Am] đi Đời mãi [Dm] đêm và ngày mãi [G] buồn, [Em7] em hãy ngủ [Am] đi.

Video hướng dẫn