1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hiền như Ma Soeur

Cuộn trang

Đưa em về dưới [Gm] mưa nói [Bb] năng chi cũng [Dm] thừa Như [Cm] mưa đời phất phơ chắc [F] ta gần nhau [Gm] chưa Tay ta từng ngón tay vuốt [Bb] tóc em lưng [Dm] dài Đôi [Cm] ta vào quán trưa nhắc [F] nhau tình phôi [Gm] pha. Em [Gm] mang hồn vô [Cm] tội đeo thánh giá huy [Bb] hoàng Còn [Cm] ta nhiều xám [D7] hối mà sao vẫn hoang [Gm] đàng Đưa em về dưới mưa nói [Bb] năng chi cũng [Dm] thừa Đưa [Cm] em về dưới mưa có [F] nhau mà như [Gm] xa. Em [G] hiền như Ma Soeur vết [C] thương ta bốn [G] mùa Trái [D7] tim ta bệnh [Am] hoạn em [D7] yêu này em [G] yêu Ta [G] nhờ em ru ta hãy [C] ru tên vô [G] đạo Hãy [D7] ru tên khờ [Am] khạo em [D7] yêu này em [G] yêu. Đưa [Gm] em về dưới mưa chiếc [Bb] xe lăn gốc [Dm] già Đưa [Cm] em về dưới mưa áo [F] em bùn lưa [Gm] thưa Đưa em về dưới mưa hỡi [Bb] cô em bé [Dm] nhỏ Ôi [Cm] duyên tình đã qua có [F] bao giờ không [Gm] xưa Vai em tròn dưới mưa ướt [Bb] bao nhiêu cũng [Dm] vừa Như [Cm] ưu tình đã xa thấm [Bb] linh hồn Ma [Gm] Soeur.

Video hướng dẫn