Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hiền như masoeur (D)

Cuộn trang

[D] [D7] [Gm] [Gm] Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa [Cm] [Cm] [F] [Gm] Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa? [D] [D7] [Gm] Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài [Cm] [Cm] [F] [Gm] Ðôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha.. [Gm] [Cm] [F] [Bb] Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng [Cm] [D] D5 [Cm] [Gm] Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng.. [D] [D7] [Gm] [Gm] Ðưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa [Cm] [Cm] [F] [Gm] Ðưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa... [G] [C] [G] Em hiền như masoeur, vết thương ta bốn mùa [D] [C] [D] [G] Trái tim ta bệnh hoạn, masoeur này masoeur.. [G] [C] [G] Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo, [D] [C] [D] [G] Hãy ru tên khờ khạo, masoeur này masoeur.. [D] [D7] [Gm] [Gm] Ðưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc dài [Cm] [Cm] [F] [Gm] Ðưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa [D] [D7] [Gm] [Gm] Ðưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ [Cm] [Cm] [F] [Gm] Ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa? [D] [D7] [Gm] [Gm] Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa [Cm] [Cm] [F] [Gm] Như u tình đã xa, thấm linh hồn masoeur...