highlight chords
				                      
| 3/4 | Valse chậm 
 

 

                                               
Lấy tông, nốt: Đưa(re2)em(re2)về(do2)dưới(bmi2)mưa(re2)   (2 = cao, bmi = mi giảm) 
    [Gm]     [Gm]     [Bb]      [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , nói năng chi cũng thừa  
    [Cm]     [Cm]    [F]        [Gm] [Gm] 
Như mưa đời phất phơ , chắc ta gần nhau chưa?  
   [Gm]      [Gm]    [Bb]     [Dm] 
Tay ta từng ngón tay , vuốt tóc em lưng dài  
   [Cm]      [Cm]     [F]       [Gm] [Gm] 
Đôi ta vào quán trưa , nhắc nhau tình phôi pha.  
    [Gm]     [Cm]     [Cm]      [Gm] 
Em mang hồn vô tội , đeo thánh giá huy hoàng  
    [Eb]      [D7]   [D7]        [Gm] [Gm] 
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng..  
    [Gm]     [Gm]    [Bb]      [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , nói năng chi cũng thừa  
   [Cm]     [Cm]    [F]     [Gm] [Gm] 
Đưa em về dưới mưa , có nhau mà như xa ... 
    [G]      [G]      [C]     [D] 
Em hiền như ma-soeur , vết thương ta bốn mùa  
    [D7]      [Am]    [D7]    [G] [G] 
Trái tim ta bệnh hoạn , em yêu này em yêu .. 
   [G]    [G]    [C]     [D] 
Ta nhờ em ru ta , hãy ru tên vô đạo  
    [D7]     [Am]   [D7]     [G] [G]  
Hãy ru tên khờ khạo , em yêu này em yêu ... 
 

    [Gm]     [Gm]    [Bb]     [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , chiếc xe lăn dốc già  
   [Cm]     [Cm]   [F]      [Gm] [Gm] 
Đưa em về dưới mưa , áo em bùn lưa thưa  
   [Gm]     [Gm]    [Bb]    [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , hỡi cô em bé nhỏ  
    [Cm]     [Cm]    [F]       [Gm] [Gm] 
ôi duyên tình đã qua , có bao giờ không xưa?  
    [Gm]      [Gm]    [Bb]       [Dm] 
Vai em tròn dưới mưa , ướt bao nhiêu cũng vừa  
   [Cm]     [Cm]     [Bb]    [Gm] [Gm] 
Như ưu tình đã xa , thấm linh hồn em yêu  
    [Gm]      [Gm]     [Bb]     [Dm] 
La la la` la" la ,.. la" la la la la`  
    [Cm]      [Cm]     [F]      [Gm] [Gm] 
La la la` la" la ,.. la" la la la la`  
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em hiền như Masouer - Phạm Duy

				                      
| 3/4 | Valse chậm 
 

 

                                               
Lấy tông, nốt: Đưa(re2)em(re2)về(do2)dưới(bmi2)mưa(re2)   (2 = cao, bmi = mi giảm) 
    [Gm]     [Gm]     [Bb]      [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , nói năng chi cũng thừa  
    [Cm]     [Cm]    [F]        [Gm] [Gm] 
Như mưa đời phất phơ , chắc ta gần nhau chưa?  
   [Gm]      [Gm]    [Bb]     [Dm] 
Tay ta từng ngón tay , vuốt tóc em lưng dài  
   [Cm]      [Cm]     [F]       [Gm] [Gm] 
Đôi ta vào quán trưa , nhắc nhau tình phôi pha.  
    [Gm]     [Cm]     [Cm]      [Gm] 
Em mang hồn vô tội , đeo thánh giá huy hoàng  
    [Eb]      [D7]   [D7]        [Gm] [Gm] 
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng..  
    [Gm]     [Gm]    [Bb]      [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , nói năng chi cũng thừa  
   [Cm]     [Cm]    [F]     [Gm] [Gm] 
Đưa em về dưới mưa , có nhau mà như xa ... 
    [G]      [G]      [C]     [D] 
Em hiền như ma-soeur , vết thương ta bốn mùa  
    [D7]      [Am]    [D7]    [G] [G] 
Trái tim ta bệnh hoạn , em yêu này em yêu .. 
   [G]    [G]    [C]     [D] 
Ta nhờ em ru ta , hãy ru tên vô đạo  
    [D7]     [Am]   [D7]     [G] [G]  
Hãy ru tên khờ khạo , em yêu này em yêu ... 
 

    [Gm]     [Gm]    [Bb]     [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , chiếc xe lăn dốc già  
   [Cm]     [Cm]   [F]      [Gm] [Gm] 
Đưa em về dưới mưa , áo em bùn lưa thưa  
   [Gm]     [Gm]    [Bb]    [Dm] 
Đưa em về dưới mưa , hỡi cô em bé nhỏ  
    [Cm]     [Cm]    [F]       [Gm] [Gm] 
ôi duyên tình đã qua , có bao giờ không xưa?  
    [Gm]      [Gm]    [Bb]       [Dm] 
Vai em tròn dưới mưa , ướt bao nhiêu cũng vừa  
   [Cm]     [Cm]     [Bb]    [Gm] [Gm] 
Như ưu tình đã xa , thấm linh hồn em yêu  
    [Gm]      [Gm]     [Bb]     [Dm] 
La la la` la" la ,.. la" la la la la`  
    [Cm]      [Cm]     [F]      [Gm] [Gm] 
La la la` la" la ,.. la" la la la la`  
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com