1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em Hiền Như Masour

Cuộn trang

| 3/4 | Valse chậm Lấy tông, nốt: Đưa(re2)em(re2)về(do2)dưới(bmi2)mưa(re2) (2 = cao, bmi = mi giảm) Đưa em [Gm]về dưới [Gm]mưa, nói [Bb]năng chi cũng [Dm]thừa Như mưa [Cm]đời phất [Cm]phơ, [F]chắc ta gần nhau [Gm]chưa? [Gm] Tay [Gm]ta từng ngón [Gm]tay, vuốt [Bb]tóc em [Dm]lưng dài Đôi [Cm]ta vào quán [Cm]trưa, nhắc [F]nhau tình phôi [Gm]pha. [Gm] Em [Gm]mang hồn vô [Cm]tội, đeo [Cm]thánh giá huy [Gm]hoàng Còn ta [Eb]nhiều sám [D7]hối mà [D7]sao vẫn hoang [Gm]đàng.. [Gm] Đưa em [Gm]về dưới [Gm]mưa, nói [Bb]năng chi cũng [Dm]thừa Đưa [Cm]em về dưới [Cm]mưa, có [F]nhau mà [Gm]như [Gm]xa ... Em [G]hiền như [G]ma-soeur, vết [C]thương ta bốn [D]mùa Trái [D7]tim ta bệnh [Am]hoạn, em [D7]yêu này [G]em [G]yêu .. Ta [G]nhờ em ru [G]ta, hãy [C]ru tên vô [D]đạo Hãy ru [D7]tên khờ [Am]khạo, em [D7]yêu này [G]em [G]yêu ... Đưa em [Gm]về dưới [Gm]mưa, [Bb]chiếc xe lăn [Dm]dốc già Đưa [Cm]em về dưới [Cm]mưa, [F]áo em bùn lưa [Gm]thưa [Gm] Đưa [Gm]em về dưới [Gm]mưa, hỡi [Bb]cô em [Dm]bé nhỏ ôi [Cm]duyên tình đã [Cm]qua, có [F]bao giờ không [Gm]xưa? [Gm] Vai em [Gm]tròn dưới [Gm]mưa, ướt [Bb]bao nhiêu [Dm]cũng vừa Như [Cm]ưu tình đã [Cm]xa, thấm [Bb]linh hồn [Gm]em [Gm]yêu La la [Gm]la` la' [Gm]la, .. la' [Bb]la la la [Dm]la` La la [Cm]la` la' [Cm]la, .. la' [F]la la la [Gm]la` [Gm]

Video hướng dẫn