highlight chords
				               [C]                  
Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm… 
[G]                 
Cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em… 
[Am]          
Anh vẫn luôn nhớ về… 
[F]               
Từng lời ta cùng nhau ước thề… 
[C]                 
Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan… 
[G]                   [Am]  
Để mình anh hòa theo từng làn gió miên man… 
        [F]  
Lang thang nơi đó… 
[Dm]       [Em]      [F]         [G] 
Nơi yên vui nay đã mãi xa một người chỉ còn nỗi nhớ 
       [Dm]       [Em]        [F]  
Đành lạc loài chơ vơ như cánh én mãi nơi phương nào… 
        [C]              [G]  
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy… 
        [Am]                     [F]    
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại 
 

                
C - G - Am - F cho đến hết bài 
                       
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai 
                       
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai… 
                   
Em không quay về…Vì em không quay về… 
                         
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy… 
                                  
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại 
                       
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai 
                       
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai… 
                   
Em không quay về…Vì em không quay về… 
         
Em không quay về 
         
Em không quay về 
       
Không quay về 
                    
Người ra đi để cho lòng anh thêm đau... 
                    
phải làm sao để anh quên đi được em... 
         
Người yêu hỡi...! 
                         
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy… 
                                  
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại 
                       
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai 
                       
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai… 
         
Em không quay về… 
                         
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy… 
                                  
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại 
                                               
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai… 
                   
Em không quay về…Vì em không quay về… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em không quay về (Giọng C)

				               [C]                  
Kể từ khi người đi mùa đông càng rét thêm… 
[G]                 
Cho lòng anh ngày đêm nghĩ đến em… 
[Am]          
Anh vẫn luôn nhớ về… 
[F]               
Từng lời ta cùng nhau ước thề… 
[C]                 
Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan… 
[G]                   [Am]  
Để mình anh hòa theo từng làn gió miên man… 
        [F]  
Lang thang nơi đó… 
[Dm]       [Em]      [F]         [G] 
Nơi yên vui nay đã mãi xa một người chỉ còn nỗi nhớ 
       [Dm]       [Em]        [F]  
Đành lạc loài chơ vơ như cánh én mãi nơi phương nào… 
        [C]              [G]  
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy… 
        [Am]                     [F]    
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại 
 

                
C - G - Am - F cho đến hết bài 
                       
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai 
                       
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai… 
                   
Em không quay về…Vì em không quay về… 
                         
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy… 
                                  
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại 
                       
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai 
                       
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai… 
                   
Em không quay về…Vì em không quay về… 
         
Em không quay về 
         
Em không quay về 
       
Không quay về 
                    
Người ra đi để cho lòng anh thêm đau... 
                    
phải làm sao để anh quên đi được em... 
         
Người yêu hỡi...! 
                         
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy… 
                                  
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại 
                       
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai 
                       
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai… 
         
Em không quay về… 
                         
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy… 
                                  
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại 
                                               
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mơ không có ai
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai… 
                   
Em không quay về…Vì em không quay về… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com