1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em là con gái Việt Nam

Cuộn trang

Em [Em] là dòng giống Lạc [A] Hồng Là dân nước [Em] Việt, [D] con rồng cháu [G] tiên Năm [Bm] châu bốn biển danh [D] truyền Anh hùng nhân [B7] hậu, trung kiên hiếu [Em] hoà. Mặc [E] dù xa nước non [F#m] nhà Nhưng em vẫn [B7] nhớ, mình là Việt [E] Nam Cách [F#m] ăn, cách sống, cách [A] làm Vẫn mang bản [B7] sắc Việt Nam quê [E] nhà Một [E] lòng hiếu thảo mẹ [F#m] cha Phụng thờ tam [B7] bảo ông bà tổ [E] tiên Vâng [C#m] lời thầy dạy ngoan [F#m] hiền Siêng năng học [B7] tập cần chuyên dùi [E] mài. Đứng [Em] đi điệu dáng khoan [A] thai Nằm ngồi cử [Em] chi thường hay giữ [Am] gìn Miệng [D] luôn nở nụ cười [G] xinh Nói lời hoà [B7] nhã chân tình dễ [Em] thương Sống [Am] theo lễ nghĩa kỹ cương Công dung ngôn [Em] hạnh luôn thường dồi [D] trao Dù [Bm] em ở tận phương [D] nào Quyết làm thân [B7] phận má đào Việt [Em] Nam

Video hướng dẫn