1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em là xuân hạ thu đông

Cuộn trang

1. [F] Em có là mùa [Dm] xuân cho [Bb] tôi chút nắng [F] hồng [Gm] Em có là mùa [C] hạ thiu đốt [Gm] tôi trong mắt [C7] em [F] Em có là mùa [Dm] thu cho [Bb] tôi ôm gối [F] mộng [Gm] Em có là đông [C] buồn, tôi [C7] xin làm tuyết trắng vây [F] quanh. ĐK: Mùa [Bb] xuân hay mùa hạ, mùa [F] thu hay mùa đông Thì [C] tôi yêu em, yêu em vẫn [F] thế Mùa [Bb] xuân hay mùa hạ, mùa [F] thu hay mùa đông Thì [C7] tôi yêu em, tôi yêu thật [F] thà. 2. [F] Em có là mùa [Dm] xuân cho [Bb] tôi niềm hy [F] vọng [Gm] Em có là mùa [C] hạ cho tôi [Gm] thêm nỗi khát [C7] khao [F] Em có là mùa [Dm] thu tôi [Bb] xin làm lá [F] vàng [Gm] Em có là đông [C] sầu tôi [C7] xin làm nhánh cây [F] khô.

Video hướng dẫn