1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em làm kế hoạch nhỏ

Cuộn trang

1. [A] Vui tung tăng hớn hở [F#m] Em làm kế hoạch [A] nhỏ Lượm giấy [Bm] trồng cây [A] Chi đội em có [E] ngay [A] Giấy thu [F#m] về đây [A] Ơi là bao bướm [D] bay Như con ong chăm [Bm] chỉ [E] Như chim non vui [A] vẻ [Bm] Em làm kế hoạch [E] nhỏ [Bm] Bắt tay [E] vào việc [A] Em càng vui càng say [Bm] Bắt tay [E] vào việc [D] Em càng vui càng [A] say 2. [A] Hoa nghiêng nghiêng đua nở [F#m] Đón chào các bạn [A] nhỏ Học tốt [Bm] làm chăm [A] Quen vượt bao khó [E] khăn [A] Ước mơ [F#m] dựng xây [A] Nước Việt Nam sáng [D] tươi. Quê hương đang vẫy [Bm] gọi [E] Bao con em sôi [A] nổi [Bm] Đi đều trên đường [E] mới [Bm] Hiến dâng [E] cuộc đời [A] Muôn ngàn hoa đẹp tươi [Bm] Máy reo [E] hoà cùng [D] Bao lời ca thật [A] vui

Video hướng dẫn