1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em lễ chùa này

Phạm Duy , Phạm Thiên Thư
Nguồn: hopamviet.com