1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em lễ chùa này

Cuộn trang

Đầu mùa [A] xuân cùng em đi [F#m] lễ Lễ chùa [E7] này vườn nắng tung [A] bay Và ngàn [A] lau vàng màu khép [F#m] nép Bãi sông [E7] bay một con bướm [A] đẹp. Mùa hạ [A] qua cùng em đi [F#m] lễ Trái mơ [E7] ngon đồi gió mơn [A] man Từ lò [A] hương làn trầm nghi [F#m] ngút Khói hương [E7] thơm bờ tóc em [A] vờn. Rồi mùa [D] thu cùng em đi [Bm] lễ Có con [A7] chim đậu dưới gác [D] chuông Hoà lời [D] ca vào làn sương [Bm] sớm Gió heo [A7] may rụng hết lá [D] vàng. Vào mùa [A] đông cùng em đi [F#m] lễ Lễ chùa [E7] này một thoáng mưa [A] bay Và ngoài [A] sân vài cành khô [F#m] gẫy Gió lung [E7] lay một cánh lan [Am] gầy. Tàn mùa [Am] đông vào chùa bỡ [F] ngỡ Tiễn đưa [E7] em trong áo quan [Am] này Từng cội [Am] hoa trầm lặng thương [F] nhớ Tóc em [E7] xưa tơ óng như [Am] mây. Vườn chùa [Am] đây vào nằm trong [F] đất Nép bên [E7] hoa đây những hoa [Am] vàng Vườn đào [Am] thơm chập chờn cánh [F] bướm Bướm quơ [E7] râu ngơ ngác bay [A] ngang. Mộ của [A] em mộ vừa mới [F#m] lấp Có con [E7] chim nào hót trên [A] cây Lời của [A] chim chìm vào tiếng [F#m] suối Suối xanh [E7] lơ buồn khóc ai [A] hoài. Rồi từ [A] đây vườn chùa thanh [F#m] vắng Đến thăm [E7] em ngày tháng qua [A] mau Một nụ [A] mai vừa nở trong [F#m] nắng Hỡi em [E7] ơi mây đã qua [A] cầu.

Video hướng dẫn