1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em mừng Phật đản sanh

Cuộn trang

Hôm [D] nay mừng phật đản sanh em [A] theo mẹ lễ [D] chùa Lòng [G] em như hoa sen [Em] thắm kinh thành nhân đức bổn [A] sư Cầu [G] xin phật tổ ban lành cho con khôn [Em] lớn học hành chăm [A] ngoan Cầu [D] xin muôn pháp rưới [Em] ban cho muôn hoa [A] nở cho con nên [D] người Hôm [D] nay mừng phật đản sanh em [A] theo mẹ đi lễ [D] chùa Mười [G] hương hân hoan ca [Em] hát phước lành cho khắp trần [A] gian Cầu [G] xin phật tổ ban lành nơi nơi no [Em] ấm nhà nhà yên [A] vui Nhờ [D] luôn ông Đức Thế [Em] Tôn quê hương đát [A] nước hóa luôn thanh [D] bình

Video hướng dẫn