1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Em ở nơi nào

thơ Nguyễn Đức Hùng - nhạc Minh Tuấn

Nguồn: saigonocean.com