1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em ơi Hà Nội phố

Phú Quang , Thơ: Phan Vũ
Em ơi Hà Nội phố
Nguồn: saigonocean.com