highlight chords
1. [Ab] Thời gian kia vẫn cứ trôi thật vội [Bbm] vã thoáng qua
[Cm] Thời gian đem [Fm] hết kỉ niệm cất [Bbm] giấu nơi xa [Eb] nào
[Ab] Ngày qua em nói chúng mình đã [Fm] hết rồi
[Eb] Anh phải quên, sẽ phải [Ab] quên

2. [Ab] Từng ngày anh sống cứ như mình đang [Bbm] vẫn rất vui
[Cm] Chờ mong em [Fm] nhưng thực sự em [Bbm] đã bên ai [Eb] rồi
[Ab] Ngày này năm trước em vẫn còn [Fm] đó
[Eb] Anh vẫn đang nắm tay [Ab] em.

Chorus: 
Người ở [C#] đó, anh rất muốn [Eb] biết em ổn [Cm] không [Fm]
Mình rời [Bbm] xa chắc cũng [Eb] là tốt cho [Ab] em. [Eb]
Còn lại [C#] anh với nỗi [Eb] nhớ trong trái [Cm] tim đêm từng [Fm] đêm
Muốn có [Bbm] em nhưng không [Eb] thể.

3. [Ab] Ngày này năm nay anh vẫn còn phải [Bbm] sống cô đơn
[Cm] Còn em chắc [Fm] đã yên vui ấm [Bbm] áp bên ai [Eb] rồi
[Ab] Giờ đây bên anh đã chẳng còn [Fm] ai
[Eb] Em biết không? Có biết [Ab] không?

Tone [Ab] -> [C]

Chorus: 
Người ở [F] đó, anh rất muốn [G] biết em ổn [Em] không [Am]
Mình rời [Dm] xa chắc cũng [G] là tốt cho [C] em. [G]
Còn lại [F] anh với nỗi [G] nhớ trong trái [Em] tim đêm từng [Am] đêm
Muốn có [Dm] em nhưng không [G] thể.

Tone [C] -> [A]

Bonus:
[A] Ngày này năm nay anh vẫn còn phải [Bm] sống cô đơn
[C#m] Còn em chắc [F#m] đã yên vui ấm [Bm] áp bên ai [E] rồi
[A] Giờ đây bên anh đã chẳng còn [F#m] ai
[E] Em biết không? Có biết [A] không?

Outro: 
Ngày này năm trước anh vẫn còn [F#m] em... 
[E] Anh vẫn đang nắm tay [A] em.

------------------
Phiên bản chỉ 1 tone [Ab]

1. [Ab] Thời gian kia vẫn cứ trôi thật vội [Bbm] vã thoáng qua
[Cm] Thời gian đem [Fm] hết kỉ niệm cất [Bbm] giấu nơi xa [Eb] nào
[Ab] Ngày qua em nói chúng mình đã [Fm] hết rồi
[Eb] Anh phải quên, sẽ phải [Ab] quên

2. [Ab] Từng ngày anh sống cứ như mình đang [Bbm] vẫn rất vui
[Cm] Chờ mong em [Fm] nhưng thực sự em [Bbm] đã bên ai [Eb] rồi
[Ab] Ngày này năm trước em vẫn còn [Fm] đó
[Eb] Anh vẫn đang nắm tay [Ab] em.

Chorus: 
Người ở [C#] đó, anh rất muốn [Eb] biết em ổn [Cm] không [Fm]
Mình rời [Bbm] xa chắc cũng [Eb] là tốt cho [Ab] em. [Eb]
Còn lại [C#] anh với nỗi [Eb] nhớ trong trái [Cm] tim đêm từng [Fm] đêm
Muốn có [Bbm] em nhưng không [Eb] thể.

3. [Ab] Ngày này năm nay anh vẫn còn phải [Bbm] sống cô đơn
[Cm] Còn em chắc [Fm] đã yên vui ấm [Bbm] áp bên ai [Eb] rồi
[Ab] Giờ đây bên anh đã chẳng còn [Fm] ai
[Eb] Em biết không? Có biết [Ab] không?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em ổn không

Đang cập nhật
1. [Ab] Thời gian kia vẫn cứ trôi thật vội [Bbm] vã thoáng qua
[Cm] Thời gian đem [Fm] hết kỉ niệm cất [Bbm] giấu nơi xa [Eb] nào
[Ab] Ngày qua em nói chúng mình đã [Fm] hết rồi
[Eb] Anh phải quên, sẽ phải [Ab] quên

2. [Ab] Từng ngày anh sống cứ như mình đang [Bbm] vẫn rất vui
[Cm] Chờ mong em [Fm] nhưng thực sự em [Bbm] đã bên ai [Eb] rồi
[Ab] Ngày này năm trước em vẫn còn [Fm] đó
[Eb] Anh vẫn đang nắm tay [Ab] em.

Chorus: 
Người ở [C#] đó, anh rất muốn [Eb] biết em ổn [Cm] không [Fm]
Mình rời [Bbm] xa chắc cũng [Eb] là tốt cho [Ab] em. [Eb]
Còn lại [C#] anh với nỗi [Eb] nhớ trong trái [Cm] tim đêm từng [Fm] đêm
Muốn có [Bbm] em nhưng không [Eb] thể.

3. [Ab] Ngày này năm nay anh vẫn còn phải [Bbm] sống cô đơn
[Cm] Còn em chắc [Fm] đã yên vui ấm [Bbm] áp bên ai [Eb] rồi
[Ab] Giờ đây bên anh đã chẳng còn [Fm] ai
[Eb] Em biết không? Có biết [Ab] không?

Tone [Ab] -> [C]

Chorus: 
Người ở [F] đó, anh rất muốn [G] biết em ổn [Em] không [Am]
Mình rời [Dm] xa chắc cũng [G] là tốt cho [C] em. [G]
Còn lại [F] anh với nỗi [G] nhớ trong trái [Em] tim đêm từng [Am] đêm
Muốn có [Dm] em nhưng không [G] thể.

Tone [C] -> [A]

Bonus:
[A] Ngày này năm nay anh vẫn còn phải [Bm] sống cô đơn
[C#m] Còn em chắc [F#m] đã yên vui ấm [Bm] áp bên ai [E] rồi
[A] Giờ đây bên anh đã chẳng còn [F#m] ai
[E] Em biết không? Có biết [A] không?

Outro: 
Ngày này năm trước anh vẫn còn [F#m] em... 
[E] Anh vẫn đang nắm tay [A] em.

------------------
Phiên bản chỉ 1 tone [Ab]

1. [Ab] Thời gian kia vẫn cứ trôi thật vội [Bbm] vã thoáng qua
[Cm] Thời gian đem [Fm] hết kỉ niệm cất [Bbm] giấu nơi xa [Eb] nào
[Ab] Ngày qua em nói chúng mình đã [Fm] hết rồi
[Eb] Anh phải quên, sẽ phải [Ab] quên

2. [Ab] Từng ngày anh sống cứ như mình đang [Bbm] vẫn rất vui
[Cm] Chờ mong em [Fm] nhưng thực sự em [Bbm] đã bên ai [Eb] rồi
[Ab] Ngày này năm trước em vẫn còn [Fm] đó
[Eb] Anh vẫn đang nắm tay [Ab] em.

Chorus: 
Người ở [C#] đó, anh rất muốn [Eb] biết em ổn [Cm] không [Fm]
Mình rời [Bbm] xa chắc cũng [Eb] là tốt cho [Ab] em. [Eb]
Còn lại [C#] anh với nỗi [Eb] nhớ trong trái [Cm] tim đêm từng [Fm] đêm
Muốn có [Bbm] em nhưng không [Eb] thể.

3. [Ab] Ngày này năm nay anh vẫn còn phải [Bbm] sống cô đơn
[Cm] Còn em chắc [Fm] đã yên vui ấm [Bbm] áp bên ai [Eb] rồi
[Ab] Giờ đây bên anh đã chẳng còn [Fm] ai
[Eb] Em biết không? Có biết [Ab] không?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn