1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em ổn không

Cuộn trang

1. [Ab] Thời gian kia vẫn cứ trôi thật vội [Bbm] vã thoáng qua [Cm] Thời gian đem [Fm] hết kỉ niệm cất [Bbm] giấu nơi xa [Eb] nào [Ab] Ngày qua em nói chúng mình đã [Fm] hết rồi [Eb] Anh phải quên, sẽ phải [Ab] quên 2. [Ab] Từng ngày anh sống cứ như mình đang [Bbm] vẫn rất vui [Cm] Chờ mong em [Fm] nhưng thực sự em [Bbm] đã bên ai [Eb] rồi [Ab] Ngày này năm trước em vẫn còn [Fm] đó [Eb] Anh vẫn đang nắm tay [Ab] em. Chorus: Người ở [C#] đó, anh rất muốn [Eb] biết em ổn [Cm] không [Fm] Mình rời [Bbm] xa chắc cũng [Eb] là tốt cho [Ab] em. [Eb] Còn lại [C#] anh với nỗi [Eb] nhớ trong trái [Cm] tim đêm từng [Fm] đêm Muốn có [Bbm] em nhưng không [Eb] thể. 3. [Ab] Ngày này năm nay anh vẫn còn phải [Bbm] sống cô đơn [Cm] Còn em chắc [Fm] đã yên vui ấm [Bbm] áp bên ai [Eb] rồi [Ab] Giờ đây bên anh đã chẳng còn [Fm] ai [Eb] Em biết không? Có biết [Ab] không? Tone [Ab] -> [C] Chorus: Người ở [F] đó, anh rất muốn [G] biết em ổn [Em] không [Am] Mình rời [Dm] xa chắc cũng [G] là tốt cho [C] em. [G] Còn lại [F] anh với nỗi [G] nhớ trong trái [Em] tim đêm từng [Am] đêm Muốn có [Dm] em nhưng không [G] thể. Tone [C] -> [A] Bonus: [A] Ngày này năm nay anh vẫn còn phải [Bm] sống cô đơn [C#m] Còn em chắc [F#m] đã yên vui ấm [Bm] áp bên ai [E] rồi [A] Giờ đây bên anh đã chẳng còn [F#m] ai [E] Em biết không? Có biết [A] không? Outro: Ngày này năm trước anh vẫn còn [F#m] em... [E] Anh vẫn đang nắm tay [A] em. ------------------ Phiên bản chỉ 1 tone [Ab] 1. [Ab] Thời gian kia vẫn cứ trôi thật vội [Bbm] vã thoáng qua [Cm] Thời gian đem [Fm] hết kỉ niệm cất [Bbm] giấu nơi xa [Eb] nào [Ab] Ngày qua em nói chúng mình đã [Fm] hết rồi [Eb] Anh phải quên, sẽ phải [Ab] quên 2. [Ab] Từng ngày anh sống cứ như mình đang [Bbm] vẫn rất vui [Cm] Chờ mong em [Fm] nhưng thực sự em [Bbm] đã bên ai [Eb] rồi [Ab] Ngày này năm trước em vẫn còn [Fm] đó [Eb] Anh vẫn đang nắm tay [Ab] em. Chorus: Người ở [C#] đó, anh rất muốn [Eb] biết em ổn [Cm] không [Fm] Mình rời [Bbm] xa chắc cũng [Eb] là tốt cho [Ab] em. [Eb] Còn lại [C#] anh với nỗi [Eb] nhớ trong trái [Cm] tim đêm từng [Fm] đêm Muốn có [Bbm] em nhưng không [Eb] thể. 3. [Ab] Ngày này năm nay anh vẫn còn phải [Bbm] sống cô đơn [Cm] Còn em chắc [Fm] đã yên vui ấm [Bbm] áp bên ai [Eb] rồi [Ab] Giờ đây bên anh đã chẳng còn [Fm] ai [Eb] Em biết không? Có biết [Ab] không?

Video hướng dẫn