1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em sắp về chưa

Cuộn trang

Em sắp về [Dm] chưa mong chờ mấy năm [F] rồi Ðợi em [Dm] về như nắng trông [Gm] mưa như thâu đêm chờ [A7] sáng Như đứa [C] con thương [A7] nhớ mẹ đợi [Dm] chờ. Em sắp về [Dm] chưa cho vườn cũ thêm [F] hoa Ðêm reo [Gm] vui bếp lửa sau [A7] nhà Ôi có em [C] về có em [A7] về đời thôi hết chia [Dm] xa. Ngày em [F] về mưa lệ thôi [Bb] bay Trên quê [Gm] hương xanh ngát ruộng [Dm] cày Ngày em [C] về tay ấm trong [F] tay Nhớ mong [C] em như [Bb] nhớ từng hơi [A7] thở Nhớ từng ánh [F] mắt nhớ tà áo [Bb] bay Nhớ [G] câu muối mặn gừng [Em] cay Nhớ [Dm] thương ắt cũng có [G] ngày gặp [Em] nhau [Am] Em sắp về [Dm] chưa cho ngày tháng thôi [F] buồn Ðồng khô [Dm] cằn nghe báo tin [Gm] xuân quê hương thêm lửa [A7] ấm Trông mắt [C] nhau chan [A7] chứa giọt lệ [Dm] mừng.

Video hướng dẫn