1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em thì không

Cuộn trang

Tone gốc Bm: Capo 2 
Michel Mallory -- lời việt: Châu Đăng Khoa 
 
Anh lung [Am]linh cao sang như mỹ nam 
Nên bao [Am]cô luôn đeo theo bước anh, em thì [Dm]không! 
Cô khen [E]anh ga lăng không nếp nhăn 
Đưa đi ăn, đi chơi đi khắp nơi, em thì [Am]không! 
Cô ta [Am]đi bên anh trông rất hay 
Cô ta [Am]tung hô tên anh khắp Face, em thì [Dm]không! 
Em vô [E]tư ngân nga mấy khúc ca 
Em không hay, không nghe, không biết đâu anh tên [Am]gì?! 
 
*** [Dm]Thế gian nhiều người gieo [Am]đớn đau 
Cần gì khi [E]sống hơn thiệt vài [Am]câu. 
Thì [Dm]sống thôi cần gì phải [Am]thế nào 
Ngồi lại ta [E]hát không vương âu [Am]sầu. 
 
Cô ta [Am]ca lên hay như Mỹ Tâm 
Cô ta [Am]xinh tươi modern nhất năm, em thì [Dm]không! 
Cô ta [E]luôn khen anh không giống ai, 
Anh không ghen không tuông không dối gian, em thì [Am]không! 
Cô ta [Am]đi bên anh trông rất hay 
Cô ta [Am]tung hô tên anh khắp Face, em thì [Dm]không! 
Em vô [E]tư ngân nga mấy khúc ca 
Em không hay, không nghe, không biết đâu anh tên [Am]gì? 
 
*** [Dm]Thế gian nhiều người gieo [Am]đớn đau 
Cần gì khi [E]sống hơn thiệt vài [Am]câu. 
Thì [Dm]sống thôi cần gì phải [Am]thế nào 
Ngồi lại ta [E]hát không vương âu [Am]sầu. 
 
Cô ta [Am]khen anh oai phong, điển trai 
Đi Bentley [Am] , Audi trông rất oai, em thì [Dm]không! 
Cô ta [E]khen anh đây cũng rất men 
Tung đô la kim cương không tiếc chi, em thì [Am]không! 
Cô ta [Am]đi bên anh trông xứng đôi 
Cô ta [Am]tung hô tên anh khắp nơi, em thì [Dm]không! 
Em vô [E]tư ngân nga mấy khúc ca 
Em không hay, không nghe, không biết đâu anh tên [Am]gì? 
 
*** [Dm]Thế gian nhiều người gieo [Am]đớn đau 
Cần gì khi [E]sống hơn thiệt vài [Am]câu. 
Thì [Dm]sống thôi cần gì phải [Am]thế nào 
Ngồi lại ta [E]hát không vương âu [Am]sầu. 
 
Nhân gian [Am]luôn hơn thua với bán mua 
Ganh đua [Am]nhau xem ai là nữ Vua, em chịu [Dm]thua! 
Nhân gian [E]luôn bon chen hay oán ghen 
Chê bai nhau sau lưng rất nhỏ nhen, em chịu [Am]thua! 
Nhân gian [Am]luôn khoe khoang những chiến công 
Luôn tranh [Am]nhau bao nhiêu thứ viễn vông, em thì [Dm]không! 
Em vô [E]tư ngân nga mấy khúc ca 
Không ba hoa, điêu ngoa hay dối gian, em thật [Am]thà… 
 
*** [Dm]Thế gian nhiều người cũng [Am]giống nhau 
Người nào cũng [E]muốn tranh giành ngôi [Am]báu. 
Thì [Dm]cứ tranh để rồi mang [Am]đớn đau 
Còn em cứ [E]sống không vương âu [Am]sầu. 
 
Xin nhân gian [G]ngừng dối nhau một [C]ngày 
Xin cho em [E]được nói câu tỏ [Am]bày 
Xin yêu chân [G]thành với con tim [C]này 
Trao nhau yêu [B]thương nguyện suốt cuộc [E]đời. 
 
*** [Dm]Thế gian nhiều người gieo [Am]đớn đau 
Cần gì khi [E]sống hơn thiệt vài [Am]câu. 
Thì [Dm]sống thôi cần gì phải [Am]thế nào 
Ngồi lại ta [E]hát không vương âu [Am]sầu. 
 
Lên tông 
*** [D#m]Thế gian nhiều người cũng [A#m]giống nhau 
Người nào cũng [F]muốn tranh giành ngôi [A#m]báu. 
Thì [D#m]cứ tranh để rồi mang [A#m]đớn đau 
Còn em cứ [F]sống không vương âu [A#m]sầu.

Video hướng dẫn