1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em vẫn đó

Cuộn trang

1. Em vẫn [G] đó như cuộc [Bm] tình rất [Em] thật Những giận [D7] hờn, ly biệt xót đời [Am] nhau Bao quấn [C] quít, những ngọt [D7] ngào, yêu [Am] dấu Câu nói ngập [D7] ngừng, e ấp lời [G] yêu Em vẫn [G] đó cho [Bm] ngày dài đứng [Em] lại Níu không [D7] cùng, quên niệm ý thời [Am] gian Không quyến [C] luyến không [D7] sợ lời từ [Am] giã Mơ với êm [D7] đềm, yêu với bình [G] yên ĐK: Em [C] vào đời, mang yêu [F] thương Em [G] vào đời, vương đam [Em] mê Em [Am] vào đời, gieo thê [D7] lương Em [C] về, hồn tôi hoang mang Em [G] về, đời tôi đi hoang Em [C] về, cho tôi một [D7] trời ăn [G] năn 2. Em vẫn [G] đó thiên [Bm] đuờng và lối [Em] ngục Tới tuyệt [D7] vời, sa tận đáy vực [Am] đau Trong chất [C] ngất, pha ngậm [D7] ngùi tê [Am] tái Em vẫn là [D7] em, tôi quên mất là [G] tôi Em vẫn [G] đó tôi một [Bm] đời hối [Em] tội Em hiền [D7] lành, tôi quỷ dữ trần [Am] gian Trong tiếng [C] nấc, em nghẹn [D7] ngào, không [Am] nói Tôi cúi [D7] đầu day dứt cuộc tình [G] đau

Video hướng dẫn