1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em về miệt thứ

Cuộn trang

[Am] ơi.... Má ơi đừng gả con [F] xa Chim kêu vượn [Am] hú..hò … ơ...chứ chim kêu vượn hú biết nhà má [D] đâu Từ [Am] ngày xa [D] đất Tiền [Am] Giang Em theo [Em] anh về xứ cảnh [Am] đờn Muỗi [D] kêu mà như sáo thổi Đĩa lềnh tựa bánh [Am] canh Em yêu anh nên đành xa [C] xứ Xuôi ghe [Am] chèo miệt thứ Cà [E7] Mau Gió lao [Am] xao thổi vào mái [D] lá Như ru tình cô gái Tiền [Am] Giang Yêu quê hương thương miền cổ [C] cựu Vấn vương tình đất tổ quê [E7] cha Đêm [Am] đêm ra đứng hàng [D] ba Trông về quê [Am] mẹ lệ [D] sa buồn [Am] buồn À [D] ơi ... [Am] ơi bông [C] bần rụng trắng bờ [Am] sông Lấy chồng xa [D] xứ khó mong ngày [Am] về Xa xưa con ở vựa kề bên [D] ba mà bên [Am] má vỗ về ca [C] dao Má ơi đừng gả con [Am] xa Chim [D] kêu mà vượng [Am] hú biết nhà má [C] đâu Sương khuya ướt đẫm giàn [Am] bầu Em về miệt [C] thứ bỏ [E7] sầu cho [Am] ai

Video hướng dẫn