1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em về với Huế

Cuộn trang

1. Mai em [G] về về với [Am] huế [Bm] Về với dòng sông [C] hương Cho [Am] tôi gợi theo nỗi [G] nhớ Giọng [D7] hò ai kia vấn [Am] vương [D7] 2. Mai em [G] về về với [Bm] huế [E7] Thăm dùm tôi chốn [Am] xưa Rêu [D7] phong thành quách cổ Dưới nắng vàng mộng [D7] mơ ĐK: [Am] Hò ơi vọng xa chuông chùa Thiên [D7] Mụ Xin cho [G] người tấm lòng từ [D7] bi Nhịp đò [Bm] đưa huế xưa thuở ấy Đò anh thay [Em] đổi đưa anh bước vu [Am] quy [D7] 3.Mai em [G] về về với [Am] huế [Bm] Về với dòng sông [C] Hương Bâng [Am] khuâng tình trong nỗi [G] nhớ Có [Am] thương cho lòng tôi gợi [G] đến Có [D7] thương cho lòng tôi [G] về cùng

Video hướng dẫn