1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Em yêu anh như yêu câu ví dặm

Cuộn trang

Hò ơ ... thuyền ai có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăn khăn đợi thuyền Tình yêu [Am] em như sóng biển chiều hôm Đã trao [F] anh dạt dào bao kỉ [C] niệm Như vầng [G] trăng sáng tỏ giữa khơi [Am] xa Như hàng [Dm] dương gió [E7] reo suốt bốn [Am] mùa [Dm][Am] Em yêu [G] anh như yêu bờ cát [F] trắng Lòng lo [G] âu khi mùa bão qua [C] đây Em yêu [Dm] anh như yêu câu Ví [C] Dặm Giận thì [E7] giận mà thương cũng thật [Am] nhiều [Dm][Am] Ngoài khơi [F] xa đang có gì đợi [Am] anh Lúc phong [F] ba biển [G] động sóng gầm [C] gào Em chờ anh thức trọn suốt canh [Am] thâu Như dòng [Dm] sông lúc [E7] vơi rồi lại [Am] đầy [Dm][Am] Anh yêu [G] ơi, thương anh nhiều lắm [F] đó Đừng đi [G] xa như loài cá lang [C] thang Em yêu [Dm] anh em thương anh vất [C] vả Giận thì [E7] giận mà thương cũng thật [Am] nhiều Giận thì [E7] giận mà thương lại càng [Am] thương

Video hướng dẫn