highlight chords
[Am]Now I'm home, but I [Dm]cannot [G]stay
I [Am]dream of [F]you [B7]every [E7]day
[Am]Got to know every [Dm]inch of [G]you
[Am]Will you [F]make [B7]my dream come [E7]true?
[F]There's no place like [C]home they say
[Dm]You're my home, so [E7]hear me pray.
[Am]I don't know you, but I [Dm]need more [G]time
[Em]Promise [Am]me [Dm]you'll be [E7]mine
[Am]Birds are flying over [Dm]Europe [G]skies,
[Em]Tell me [Am]please [F]why can't [E7]I?
[Am]Times have changed, but [Dm]so have [G]I
I [Am]view my [F]life [B7]through your [E7]eyes
[Am]On the go in my [Dm]tourist's [G]shoes
[Am]But I'll [F]stay truthful to [E7]you
[F]Cause there's no place like [C]home they say
[Dm]You're my home, so I [E7]guess I'll stay.
[Am]I don't know you, but I [Dm]need more [G]time
[Em]Promise [Am]me [Dm]you'll be [E7]mine
[Am]Birds are flying over [Dm]Europe [G]skies,
[Em]Tell me [Am]please [F]why can't [E7]I?
[Am]I don't know you, but I [Dm]need more [G]time
[Em]Promise [Am]me [Dm]you'll be [E7]mine
[Am]Birds are flying over [Dm]Europe [G]skies,
[Em]Tell me [Am]please [F]why can't [E7]I?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Europe"s Skies

Alexander Rybak
[Am]Now I'm home, but I [Dm]cannot [G]stay
I [Am]dream of [F]you [B7]every [E7]day
[Am]Got to know every [Dm]inch of [G]you
[Am]Will you [F]make [B7]my dream come [E7]true?
[F]There's no place like [C]home they say
[Dm]You're my home, so [E7]hear me pray.
[Am]I don't know you, but I [Dm]need more [G]time
[Em]Promise [Am]me [Dm]you'll be [E7]mine
[Am]Birds are flying over [Dm]Europe [G]skies,
[Em]Tell me [Am]please [F]why can't [E7]I?
[Am]Times have changed, but [Dm]so have [G]I
I [Am]view my [F]life [B7]through your [E7]eyes
[Am]On the go in my [Dm]tourist's [G]shoes
[Am]But I'll [F]stay truthful to [E7]you
[F]Cause there's no place like [C]home they say
[Dm]You're my home, so I [E7]guess I'll stay.
[Am]I don't know you, but I [Dm]need more [G]time
[Em]Promise [Am]me [Dm]you'll be [E7]mine
[Am]Birds are flying over [Dm]Europe [G]skies,
[Em]Tell me [Am]please [F]why can't [E7]I?
[Am]I don't know you, but I [Dm]need more [G]time
[Em]Promise [Am]me [Dm]you'll be [E7]mine
[Am]Birds are flying over [Dm]Europe [G]skies,
[Em]Tell me [Am]please [F]why can't [E7]I?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com