highlight chords
[C]You're a falling star, [D]You're the get away car.
You're the [F]line in the [G]sand when I [C]go too far.
You're the [C]swimming pool, on an [D]August day.
And You're the [F]perfect [G]thing to [C]say.
[C]And you play it coy, [D]but it's kinda cute.
Ah, When you [F]smile at me you [G]know exactly [C]what you do.
Baby [C]don't pretend, that you don't [D]know it's true.
Cause [F]you can see it [G]when I look at [C]you.
Chorus:
And in this [F][G]crazy [C]life, and through these [F][G]crazy [C]times
It's you, it's you, [F]You [G]make me [C]sing.
You're every [D]line, you're every [F]word, you're [G][C]everything.
[C]You're a carousel, you're a [D]wishing well,
And you [F]light me up, [G]when you [C]ring my bell.
[C]You're a mystery, [D]you're from outer space,
You're every [F]minute of my [G][C]everyday.
And I [C]can't believe, uh that [D]I'm your man,
And I [F]get to kiss you [G]baby just [C]because I can.
[C]Whatever comes our way, ah [D]we'll see it through,
And you [F]know that's what our [G]love can [C]do.
Chorus:
And in this [F][G]crazy [C]life, and through these [F][G]crazy [C]times
It's you, it's you, [F]You [G]make me [C]sing.
You're every [D]line, you're every [F]word, you're [G][C]everything.
So, [C]La, La, [D]La, La, [F]La, [G]La, [C]La
So, [C]La, La, [D]La, La, [F]La, [G]La, [C]La
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Everything

Michael Buble
[C]You're a falling star, [D]You're the get away car.
You're the [F]line in the [G]sand when I [C]go too far.
You're the [C]swimming pool, on an [D]August day.
And You're the [F]perfect [G]thing to [C]say.
[C]And you play it coy, [D]but it's kinda cute.
Ah, When you [F]smile at me you [G]know exactly [C]what you do.
Baby [C]don't pretend, that you don't [D]know it's true.
Cause [F]you can see it [G]when I look at [C]you.
Chorus:
And in this [F][G]crazy [C]life, and through these [F][G]crazy [C]times
It's you, it's you, [F]You [G]make me [C]sing.
You're every [D]line, you're every [F]word, you're [G][C]everything.
[C]You're a carousel, you're a [D]wishing well,
And you [F]light me up, [G]when you [C]ring my bell.
[C]You're a mystery, [D]you're from outer space,
You're every [F]minute of my [G][C]everyday.
And I [C]can't believe, uh that [D]I'm your man,
And I [F]get to kiss you [G]baby just [C]because I can.
[C]Whatever comes our way, ah [D]we'll see it through,
And you [F]know that's what our [G]love can [C]do.
Chorus:
And in this [F][G]crazy [C]life, and through these [F][G]crazy [C]times
It's you, it's you, [F]You [G]make me [C]sing.
You're every [D]line, you're every [F]word, you're [G][C]everything.
So, [C]La, La, [D]La, La, [F]La, [G]La, [C]La
So, [C]La, La, [D]La, La, [F]La, [G]La, [C]La

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com