highlight chords
[Am7]
Wake up in the morning I
[Fmaj7]
Feel misty in my mind
[C/G]
When everybody is sleeping
[Dm7]
When everybody is sleeping
[Am7]
You came up in the night
[Fmaj7]
Seduced me with your light
[C/G]
For the next day when I wake up
[Dm7]
My wings are already gone
[Am7]
It's the pain of the youth
[Fmaj7]
I'm a girl
[C/G] [Dm7]
with a broken heart ohhhhh
[Am7]
You've stole my wings, got me down
[Fmaj7]
No more light,
[C/G] [Dm7]
stucked into the ground
[Am7][Fmaj7][C/G][Dm7]
No more flying I fall down
[Am7][Fmaj7][C/G][Dm7]
You said you cared but you lied
[Am7]
I've locked my heart, swallowed the key
[Fmaj7]             [C/G]  [Dm7]
Please don't come back down and hurt me
[Am7][Fmaj7][C/G][Dm7]
I fall down
[Am7][Fmaj7][C/G][Dm7]
You said you cared but you lied
[Am7]
You said you cared but you
[Fmaj7][C/G][Dm7]     [Am7]
lied.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Fall Down (intro)

Mew Amazing
[Am7]
Wake up in the morning I
[Fmaj7]
Feel misty in my mind
[C/G]
When everybody is sleeping
[Dm7]
When everybody is sleeping
[Am7]
You came up in the night
[Fmaj7]
Seduced me with your light
[C/G]
For the next day when I wake up
[Dm7]
My wings are already gone
[Am7]
It's the pain of the youth
[Fmaj7]
I'm a girl
[C/G] [Dm7]
with a broken heart ohhhhh
[Am7]
You've stole my wings, got me down
[Fmaj7]
No more light,
[C/G] [Dm7]
stucked into the ground
[Am7][Fmaj7][C/G][Dm7]
No more flying I fall down
[Am7][Fmaj7][C/G][Dm7]
You said you cared but you lied
[Am7]
I've locked my heart, swallowed the key
[Fmaj7]             [C/G]  [Dm7]
Please don't come back down and hurt me
[Am7][Fmaj7][C/G][Dm7]
I fall down
[Am7][Fmaj7][C/G][Dm7]
You said you cared but you lied
[Am7]
You said you cared but you
[Fmaj7][C/G][Dm7]     [Am7]
lied.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com