highlight chords
Đóng góp: Hồ Việt Quân

[G] Here I go
Here I go
[D] Feel better now
Feel better now
[Em] Here I go
Here I go
[C] It's better now
Feel better now
[G] Do you remember [D] when we fell under
[Em] Did you expect me to [C] reason with thunder
[G] I still remember [D] when time was frozen
[Em] What seemed forever [C] was just a moment
[G] Hurry up, hurry up [D]
There's no more waiting [Em]
We're still worth saving [C]
[G] Feel the light
Shining in the dark [D] of night
Remember what we forgot [Em]
I know it's a long shot
But we're bringing [C] it all back
We're bringing it all back
[G] Feel the light
Shining like the [D] stars tonight
Remember what we forgot [Em]
I know it's a long shot
But we're bringing [C] it all back
We're bringing it all back
Here we go
Here we go
It's better now
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Feel The Light

Jennifer Lopez
Đóng góp: Hồ Việt Quân

[G] Here I go
Here I go
[D] Feel better now
Feel better now
[Em] Here I go
Here I go
[C] It's better now
Feel better now
[G] Do you remember [D] when we fell under
[Em] Did you expect me to [C] reason with thunder
[G] I still remember [D] when time was frozen
[Em] What seemed forever [C] was just a moment
[G] Hurry up, hurry up [D]
There's no more waiting [Em]
We're still worth saving [C]
[G] Feel the light
Shining in the dark [D] of night
Remember what we forgot [Em]
I know it's a long shot
But we're bringing [C] it all back
We're bringing it all back
[G] Feel the light
Shining like the [D] stars tonight
Remember what we forgot [Em]
I know it's a long shot
But we're bringing [C] it all back
We're bringing it all back
Here we go
Here we go
It's better now

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com