highlight chords
If you [C]miss the train [Am]I'm [Dm]on, you will [F]know that I am gone
You can [Dm]hear [Em]the [F]whistl e [G]blow a hundred miles
A [C]hund red [Am]miles, a [Dm]hundred miles, a [F]hun dred miles, a hundred miles
You can [Dm]hear [Em]the [F]whistle [C]blow a hundred miles.
Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I'm three, Lord I'm four,
Lord I'm five hundred miles from my home.
Five hundred miles, five hundred miles, five hundred miles, five hundred miles,
Lord I'm five hundred miles from my home.
Not a shirt on my back, not a penny to my name,
Lord I can't go a-home this a-way.
This a-way, this a-way, this a-way, this a-way,
Lord I can't go back home this a-way.
If you [C]miss the [Am]tr ain I'm [Dm]on, you [F]will kn ow that I am gone
You can [Dm]h ear [Em]the [F]whistl e [C]blow a hundred miles
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Five Hundred Miles

The Brothers Four
If you [C]miss the train [Am]I'm [Dm]on, you will [F]know that I am gone
You can [Dm]hear [Em]the [F]whistl e [G]blow a hundred miles
A [C]hund red [Am]miles, a [Dm]hundred miles, a [F]hun dred miles, a hundred miles
You can [Dm]hear [Em]the [F]whistle [C]blow a hundred miles.
Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I'm three, Lord I'm four,
Lord I'm five hundred miles from my home.
Five hundred miles, five hundred miles, five hundred miles, five hundred miles,
Lord I'm five hundred miles from my home.
Not a shirt on my back, not a penny to my name,
Lord I can't go a-home this a-way.
This a-way, this a-way, this a-way, this a-way,
Lord I can't go back home this a-way.
If you [C]miss the [Am]tr ain I'm [Dm]on, you [F]will kn ow that I am gone
You can [Dm]h ear [Em]the [F]whistl e [C]blow a hundred miles

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com