highlight chords
capo 5
Intro
[E]----------------|-----------------|-0-------1---0---|-----0-----------|
[B]1---0---1---3---|-1---0---1---3---|-----1-----------|-3-------3---1---|
[G]--0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|
[D]----------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
[A]3---------------|-----------------|-3---------------|-----------------|
[E]----------------|-3---------------|-----------------|-----------------|
VERSE
[C]When tomorrow comes
[C]I'll be on my own
[G]Feeling frightened up
The things that I don't [C]know
[C]When tomorrow comes, Tomorrow comes
[F]Tomorrow comes

[C]And though the road is long
[C]I look up to the sky
[G]In the dark I found, I stop and I won't fly
[C]And I sing along, I sing along, then [F]I sing along
CHORUS
[C] [G] [Am] [F]
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Can't stop my heart when you shinin' in my eyes
Can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Cause you're my flash light
You're my flash light, you're my flash light
VERSE
[C][G][F]
I see the shadows long beneath the mountain top
I'm not the afraid when the rain won't stop
Cause you light the way
You light the way, you light the way
CHORUS
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Can't stop my heart when you shinin' in my eyes
Can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Cause you're my flash light
You're my flash light, you're my flash light

CHORUS
[C][G][Am][F]
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Can't stop my heart when you shinin' in my eyes
Can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Cause you're my flash light
You're my flash light, you're my flash light
you're my flash light
you're my flash light
you're my flash light
you're my flash light
oooooooooooooooio
oiiiiiiiiiiiiiiio
oiiiiiioiiiioiiio
oohhhhhhhhohooo
[C][G][Am][F]
you're my flash light light light
you're my flash light
yaioah    you're my flash light
you're my flash light
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Flashlight

Jessie J
capo 5
Intro
[E]----------------|-----------------|-0-------1---0---|-----0-----------|
[B]1---0---1---3---|-1---0---1---3---|-----1-----------|-3-------3---1---|
[G]--0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|
[D]----------------|-----------------|-----------------|-3---------------|
[A]3---------------|-----------------|-3---------------|-----------------|
[E]----------------|-3---------------|-----------------|-----------------|
VERSE
[C]When tomorrow comes
[C]I'll be on my own
[G]Feeling frightened up
The things that I don't [C]know
[C]When tomorrow comes, Tomorrow comes
[F]Tomorrow comes

[C]And though the road is long
[C]I look up to the sky
[G]In the dark I found, I stop and I won't fly
[C]And I sing along, I sing along, then [F]I sing along
CHORUS
[C] [G] [Am] [F]
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Can't stop my heart when you shinin' in my eyes
Can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Cause you're my flash light
You're my flash light, you're my flash light
VERSE
[C][G][F]
I see the shadows long beneath the mountain top
I'm not the afraid when the rain won't stop
Cause you light the way
You light the way, you light the way
CHORUS
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Can't stop my heart when you shinin' in my eyes
Can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Cause you're my flash light
You're my flash light, you're my flash light

CHORUS
[C][G][Am][F]
I got all I need when I got you and I
I look around me, and see sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Can't stop my heart when you shinin' in my eyes
Can't lie, it's a sweet life
I'm stuck in the dark but you're my flashlight
You're gettin' me, gettin' me through the night
Cause you're my flash light
You're my flash light, you're my flash light
you're my flash light
you're my flash light
you're my flash light
you're my flash light
oooooooooooooooio
oiiiiiiiiiiiiiiio
oiiiiiioiiiioiiio
oohhhhhhhhohooo
[C][G][Am][F]
you're my flash light light light
you're my flash light
yaioah    you're my flash light
you're my flash light

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com