highlight chords

[C]Baby, I know the [Am]story

I've seen the [F]pictur

Its [G]written all over your [C]face

[C]Tell me, whats the [Am]secret

That you been [F]hiding

And [G]whose gonna take my [C]place

I [F]should have seen it [Am]coming

I [F]should have read the [G]signs

Any[F]way...(Anyway) I [G]guess its over

[C]Ca n't believe that [Em]I'm the fool a[Am]gain

I [F]thought this love would [C]never end

[Em]How was I to [Am]know - you [G]never told m e

[C]Can't believe that [Em]I'm the fool a[Am]gain

And [F]I thought you were [C]my friend

[Em]And how was I to [Am]know - you [G]never told me....

[C]Baby, you should have [Am]called me,

When you were [F]lonely

When you [G]needed me to be [C]there

[C]Sadly, you never [Am]gave me

Too many [F]chances

To [G]show you how much I [C]care.

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Fool again

Westlife

[C]Baby, I know the [Am]story

I've seen the [F]pictur

Its [G]written all over your [C]face

[C]Tell me, whats the [Am]secret

That you been [F]hiding

And [G]whose gonna take my [C]place

I [F]should have seen it [Am]coming

I [F]should have read the [G]signs

Any[F]way...(Anyway) I [G]guess its over

[C]Ca n't believe that [Em]I'm the fool a[Am]gain

I [F]thought this love would [C]never end

[Em]How was I to [Am]know - you [G]never told m e

[C]Can't believe that [Em]I'm the fool a[Am]gain

And [F]I thought you were [C]my friend

[Em]And how was I to [Am]know - you [G]never told me....

[C]Baby, you should have [Am]called me,

When you were [F]lonely

When you [G]needed me to be [C]there

[C]Sadly, you never [Am]gave me

Too many [F]chances

To [G]show you how much I [C]care.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net