1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Forever (mãi Mãi)

Cuộn trang

Đời bao buồn [Asus2]vui, ngày tháng[E/G#] đưa ta về đâu Người[F#m] ơi, nếu trong cuộc đời[C#m] thiếu vắng một tình yêu[F#m] Nếu trong đời anh[C#m] thiếu em Từng đêm[Dsus2] nhạc ru tiếng hát [E]chơi vơi. Hỡi[Asus2] em, đời đã[E/G#] cho ta gặp nhau Từ đây[F#m] trái tim hao gầy[C#m] những tháng năm chờ [F#m]mong Biết chăng lòng anh[C#m] đã bao ngày Người ơi, [Dsus2]xin lặng nghe này con tim anh muốn[E] nói. Tình yêu đó riêng[Asus2] cho em, một đời mãi [Dsus2]không quên Bài hát[E] tặng em, mối tình khát [Asus2]khao Đời[E] bao giông [F#m]tố, đời nhiều chông[C#m] gai Anh vẫn[Bm] yêu, tình[Dsus2] yêu có em [E]thôi, đến suốt [Asus2]đời.

Video hướng dẫn