highlight chords
I [Bm]stand [F#m]alone in [G]the dark [D]ness
The [Em]winter of my [A]life [Bm]came so [F#]fast
[Bm]Memories [F#m]go back to [G]childhood [D]
[Em]To days I [A]still [Bm]recall
[Bm]Oh how [F#m]happy I [G]was [D]then
[Em]There was no [A]sorrow [Bm]there was no [F#]pain
[Bm]Walking [F#m]through the [G]green [D]fields
[Em]Sunshine [A]in my [Bm]eyes
Im still [G]there every [A]where
Im the [D]dust [A]in the [Bm]wind
Im the [G]star in the [A]northern [Bm]sky
I never [G]stayed any [A]where
Im the [D]wind [A]in the [Bm]trees
Would you [G]wait for [A]me fore [Bm]ver ?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Forever

Tolkki
I [Bm]stand [F#m]alone in [G]the dark [D]ness
The [Em]winter of my [A]life [Bm]came so [F#]fast
[Bm]Memories [F#m]go back to [G]childhood [D]
[Em]To days I [A]still [Bm]recall
[Bm]Oh how [F#m]happy I [G]was [D]then
[Em]There was no [A]sorrow [Bm]there was no [F#]pain
[Bm]Walking [F#m]through the [G]green [D]fields
[Em]Sunshine [A]in my [Bm]eyes
Im still [G]there every [A]where
Im the [D]dust [A]in the [Bm]wind
Im the [G]star in the [A]northern [Bm]sky
I never [G]stayed any [A]where
Im the [D]wind [A]in the [Bm]trees
Would you [G]wait for [A]me fore [Bm]ver ?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com