highlight chords
Verse 1
If there's [C]any thing that you [Am]wa nt,
If there's [C]anyh ting I can [G7]d o,
Just call [F7]on me and [Am]I'll send it [C]al ong with [G7]love from me [C]to y ou
Verse 2 (Same Chords as Verse 1)
If there's anything that you want,
Like a heart that's oh, so true,
Just call on me and I'll send it along with love from me to you
Bridge
I got arms [Gm]t hat long to [C7]ho ld you
and keep [F]y ou by my side
I got lips that [D7]long to kiss you
And [G]kee p you [G]sati sfied
(Repeat Verse 1)
Harmonica/Guitar Solo
[C]- [Am]-------------------- From me
[C]- --------------------- To you.
Just [F]cal l on me and [Am]I 'll send [C]it along [G]with [G7]love, f [C]rom m [C7]e to y ou.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

From Me To You

The Beatles
Verse 1
If there's [C]any thing that you [Am]wa nt,
If there's [C]anyh ting I can [G7]d o,
Just call [F7]on me and [Am]I'll send it [C]al ong with [G7]love from me [C]to y ou
Verse 2 (Same Chords as Verse 1)
If there's anything that you want,
Like a heart that's oh, so true,
Just call on me and I'll send it along with love from me to you
Bridge
I got arms [Gm]t hat long to [C7]ho ld you
and keep [F]y ou by my side
I got lips that [D7]long to kiss you
And [G]kee p you [G]sati sfied
(Repeat Verse 1)
Harmonica/Guitar Solo
[C]- [Am]-------------------- From me
[C]- --------------------- To you.
Just [F]cal l on me and [Am]I 'll send [C]it along [G]with [G7]love, f [C]rom m [C7]e to y ou.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com