1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gà trống trên thập giá

Song Anh , FSC
Nguồn: thanhcavietnam.net