1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gái nhà nghèo

Cuộn trang

Em vốn mang thân con gái nhà [Cm] nghèo Thay cha mẹ già lo đàn em [Fm] yêu Tuổi trăng đôi tám mỹ [Ab] miều Mà em nào ước mơ [Cm] nhiều Khi biết nhà vách lá cột [G7] xiêu Em vẫn đêm đêm gánh nước ngõ [Cm] lầy Bao nhiêu nhọc nhằn chai hằn trên [Fm] vai Một sương hai nắng thân [Ab] này Miễn sao đẹp ý mẹ [G7] thầy Cơm qua ngày hai buổi cà [Cm] dưa Đôi [Eb] khi em muốn thoát ra hết [Cm] nghèo Đi kiếm những nơi tiền nhiều, giúp đỡ mẹ thầy thân [G] yêu Chợt [Fm] thương lời [Bb] khuyên thầy mẹ còn [Eb] đó Nghèo cho sạch, rách cho [G7] thơm, ham gấm lụa mà hư [Cm] thân Em biết cha mẹ ơn nghĩa tràn [Cm] đầy Con không mẹ thầy như đàn không [Fm] dây Mỗi đêm em đếm sao [Ab] trời Cầu mẹ thầy sống muôn [G7] đời Tuy nhọc nhằn rau cháo mà [Cm] vui.

Video hướng dẫn