highlight chords
Em vốn mang thân con gái nhà [Cm] nghèo
Thay cha mẹ già lo đàn em [Fm] yêu
Tuổi trăng đôi tám mỹ [Ab] miều
Mà em nào ước mơ [Cm] nhiều
Khi biết nhà vách lá cột [G7] xiêu
Em vẫn đêm đêm gánh nước ngõ [Cm] lầy
Bao nhiêu nhọc nhằn chai hằn trên [Fm] vai
Một sương hai nắng thân [Ab] này
Miễn sao đẹp ý mẹ [G7] thầy
Cơm qua ngày hai buổi cà [Cm] dưa
Đôi [Eb] khi em muốn thoát ra hết [Cm] nghèo
Đi kiếm những nơi tiền nhiều, giúp đỡ mẹ thầy thân [G] yêu
Chợt [Fm] thương lời [Bb] khuyên thầy mẹ còn [Eb] đó
Nghèo cho sạch, rách cho [G7] thơm, ham gấm lụa mà hư [Cm] thân
Em biết cha mẹ ơn nghĩa tràn [Cm] đầy
Con không mẹ thầy như đàn không [Fm] dây
Mỗi đêm em đếm sao [Ab] trời
Cầu mẹ thầy sống muôn [G7] đời
Tuy nhọc nhằn rau cháo mà [Cm] vui.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gái nhà nghèo

Cô Phượng
Em vốn mang thân con gái nhà [Cm] nghèo
Thay cha mẹ già lo đàn em [Fm] yêu
Tuổi trăng đôi tám mỹ [Ab] miều
Mà em nào ước mơ [Cm] nhiều
Khi biết nhà vách lá cột [G7] xiêu
Em vẫn đêm đêm gánh nước ngõ [Cm] lầy
Bao nhiêu nhọc nhằn chai hằn trên [Fm] vai
Một sương hai nắng thân [Ab] này
Miễn sao đẹp ý mẹ [G7] thầy
Cơm qua ngày hai buổi cà [Cm] dưa
Đôi [Eb] khi em muốn thoát ra hết [Cm] nghèo
Đi kiếm những nơi tiền nhiều, giúp đỡ mẹ thầy thân [G] yêu
Chợt [Fm] thương lời [Bb] khuyên thầy mẹ còn [Eb] đó
Nghèo cho sạch, rách cho [G7] thơm, ham gấm lụa mà hư [Cm] thân
Em biết cha mẹ ơn nghĩa tràn [Cm] đầy
Con không mẹ thầy như đàn không [Fm] dây
Mỗi đêm em đếm sao [Ab] trời
Cầu mẹ thầy sống muôn [G7] đời
Tuy nhọc nhằn rau cháo mà [Cm] vui.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com