1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Gái xuân

Cuộn trang

Em [C] như cô [F] gái hãy còn [C] xuân Trong [G] trắng thân [Am] chưa lấm bụi [G] trần Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở Gái [G] xuân giũ lụa trên sông Vân Xuân [C] đi xuân [F] đến hãy còn [C] xuân Cô [G] gái trông [Am] xuân đến bao [G] lần Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở Gái [G] xuân giũ lụa trên sông [C] Vân [C] Lòng xuân lơ đãng má xuân hồng [F] Cô gái xuân mơ chuyện vợ [C] chồng [F] Đôi tám xuân đi trên mái [C] tóc Đêm [Dm] xuân cô [G] ngủ có buồn [C] không Em [C] như cô [F] gái hãy còn [C] xuân Trong [G] trắng thân [Am] chưa lấm bụi [G] trần Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở Gái [G] xuân giũ lụa trên sông [C] Vân

Video hướng dẫn